Digiloping teachers program

dtDIGILOPING TEACHERS PROGRAM

A „Digiloping Teachers” programmal célunk, hogy több módon is segítsük pedagógusok digitális átállását. A tanulási folyamat három fő csoportját szeretnénk megszólítani: a tanárokat, a diákokat és az iskolákat. Projektünkben olyan átfogó megoldást dolgozni ki, amely a tanulási/tanítási folyamat résztvevőinek (tanár, diák) segítő kezet nyújt a digitális kompetenciák fejlesztéséhez, a digitálisan reziliens társadalom kialakulásának elősegítéséhez. Azon dolgozunk, hogy létrehozzunk egy olyan képzési folyamatot, melynek a fókuszában a 21. századi kompetenciák fejlesztése áll.

E-LEARNING KURZUSOK

A tanárok számára e-learning tanfolyamot dolgoztunk ki a digitális kompetenciafejlesztésről, megtámogatva módszertani kézikönyvekkel, videós oktatóanyagokkal stb., mellyel további célunk a soft skillek és tabári kompetenciák fejlesztése is.

KERETRENDSZER

Alapvetésként a pedagógusok digitális kompetenciájának európai keretrendszerének (DigCompEdu) alapelveit használjuk. Ez leírja, hogy mit jelent a pedagógusok számára a digitális kompetencia.

A DigCompEdu 22 kompetenciát részletez hat területre szervezve. A hangsúly nem a technikai készségeken van. A keretrendszer inkább azt kívánja részletezni, hogy a digitális technológiák hogyan használhatók az oktatás és képzés javítására, innoválására. Partnerországaink jó gyakorlatait beépítve, 3 különböző szinten végezhető képzési modulokat hoztunk létre, amelyekkel célunk, hogy a projekt befejezése után önfenntartó módon működjenek és segítsék a pedagógusokat.


This project has been funded with support from the European Commission (contract no. 2020-1-HU01-KA226-SCH-094117). This website reflects the views only of the author, and the Commission or the Hungarian National Agency as the contracting authority cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


  Felvehető kurzusok

  Module 3 - SAMR-model

  Kategória: Courses in English

  1. modul - SELFIEforTEACHERS

  Kategória: Kurzusok magyarul

  2. modul - A SELFIE eredményeinek értelmezése

  Kategória: Kurzusok magyarul

  3. modul - SAMR-modell

  Kategória: Kurzusok magyarul

  1. terület - Szakmai elkötelezettség

  Kategória: Kurzusok magyarul

  2. terület - Digitális erőforrások

  Kategória: Kurzusok magyarul

  3. terület Tanítás és tanulás

  Kategória: Kurzusok magyarul

  4. terület - Értékelés

  Kategória: Kurzusok magyarul

  5. terület - A tanulók támogatása

  Kategória: Kurzusok magyarul

  6. terület A tanulók digitális kompetenciájának elősegítése

  Kategória: Kurzusok magyarul

  A továbbképzés zárása

  Kategória: Kurzusok magyarul

  Mintakurzus a Moodle használazához

  Kategória: Kurzusok magyarul